Společnost estetické a laserové medicíny České lékařské společnosti JEP

Kongresy a školení společnosti

X. Kongres estetické a laserové medicíny | 23. 6. 2023

Zapište si do kalendáře výroční X. kongres estetické a laserové medicíny!
 
Témata X. ročníku jsou:
 
- Injectables
- Nové technologie
- Ekonomická krize
 
23.6.2023 se na vás opět těšíme v O2 universum
 
Výbor SELM
 
 

IX. kongres estetické a laserové medicíny | 24. 6. 2022

Vážení kolegové,

kongres SELM se vrací po covidu do svého původního termínu, kdy už máme čas se potkat, neb začíná léto! Doufejme, že bude barevné a barvy v estetické medicíně budou také jedním z hlavních témat. Speciálně se těším na blok věnovaný z mnoha různých úhlů tetování. Čeká Vás panel expertů, na němž probereme mj. nové guideliny pro léčení jizev, které také často bohužel hrají mnoha barvami. Už oblíbené prostředí O2 Universa bude hostit i velmi navštěvovaný blok plastické chirurgie. Samozřejmě nesmí chybět právní poradna, tentokrát na téma: jaké máme či nemáme závazky k pacientům, kdy a jak se s nimi můžeme rozejít. Samozřejmostí je EXPO estetické medicíny s prezentací toho nejzajímavějšího od firem.

Moc se těším opět na viděnou!

 

Za všechny organizátory

Doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.

Společnost estetické a laserové medicíny ČLS JEP

předseda

 

https://www.spolecnost-esteticke-mediciny.cz/upload/images/SELM2022_FCB_cover_851x315.jpg

VIII. kongres estetické a laserové medicíny - 24.9.2021 | 24. 9. 2021

Estetika zažene covidové chmury

Tento rok nám náramně utekl, neboť kongres tu bude hned po několika měsících, tentokrát již v řádném a obvyklém termínu. Pevně doufám, že nám už nic nezabrání si vše užít odborně i společensky. Doba krizová přináší nové výzvy, jak ekonomicky obstát a tím se budeme ze všech stran zabývat. Chceme se nadále fokusovat na myšlenku, že pacient má být mladý nejenom na pohled ale i celkově. Na podzim se osvědčil nabitý jednodenní formát, tak se pokusíme stejnou „jízdu“ pro Vás připravit i tentokrát.

Moc se těšíme!

 

doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc. a členové výboru

Společnost estetické a laserové medicíny ČLS JEP
předseda

 

Webinář: Estetická medicína v éře COVID-19 | 5. 8. 2020

Společnost estetické a laserové medicíny J.E.P. Vás srdečně zve na webinář s předsedou SELM doc. MUDr. Romanem Šmuclerem, CSc.

 

- Černé scénáře odložme na jindy: situace COVID-19 ve stomatologii a estetické medicíně

- Srovnání situace v ČR a ve světě

- Jak chránit sebe a své pacienty?

- COVID-19 je tu a co bude pak?

 

Odkaz na záznam:

https://www.youtube.com/watch?v=mYQvQlJiuU0&feature=youtu.be

 

Jak restartovat estetickou medicínu? Společnost estetické a laserové medicíny pořádá VII. Kongres expertů pod záštitou ministra a primátora |

Společnost estetické a laserové medicíny ČLS J.E.P. pořádá v sobotu 19. 9. 2020 již po sedmé Kongres SELM, tentokrát v nových prostorách O2 Universum. Ústředním tématem letošního ročníku jsou vrásky, nový pohled na obor přinese také koronavirová zkušenost zúčastněných specialistů. Estetická medicína je významným exportním odvětvím České republiky a je na ní navázáno mnoho pracovních míst i v navazujících oborech - doprava, hotely, stravování.

Záštitu nad setkáním špiček tothoto odvětví medicíny z domova i ze zahraničí převzal ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib

 

Hlavní sezónou estetické medicíny je jaro. To letos vyzmizíkovala pandemie covidu,“ uvedl doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., předseda SELM, a dodal, „vyvstala tím nová témata jako bezpečnostní protokoly oborů, ekonomika estetických praxí a další. Kongres jsme zkrátka přesunuli a budeme se bavit o tom, jak naše obory restartovat.“

 

Hlavním tématem kongresu budou vrásky. Specialisté napříč obory estetické medicíny vyslechnou mj. přednášky o roli kmenových buněk a kyseliny hyaluronové v řešení stárnutí obličeje, proberou rizikové aspekty aplikace výplňových materiálů a představí další novinky v omlazování.

 

Mezi přednášejícími se představí v sekci plastické chirurgie mj. doc. Ondřej Měšťák, dr. Tomáš Ventruba, ze zahraničních hostů dr. Hervé Raspaldo (Švýcarsko), dr. Šrámeková a dr. Petrášová (Slovensko). Ze Slovenska přijedou také specialisté na rehabilitaci v čele s doc. Viliamem Knapem, který byl na loňském Kongresu SELM oceněn za nejlepší přednášku.

 

Velmi zajímavý bude právnický panel vedený doc. Romanem Šmuclerem, JUDr. Ondřejem Dostálem a Mgr. Jiřím Slavíkem. Odpoví na právní otázky, které si kladou lékaři ve svých praxích a představí novinky ministerských nařízení a paragrafů. Tradičně bohatá bude nabídka workshopů  a firemních prezentací.

 

Kongres bude již tradičně svátkem estetické medicíny a všech souvisejících oborů s pořádnou party, proto jsme pro místo konání zvolili nové a rozsáhlé kongresové centrum O2 Universum,“ shrnul v pozvánce doc. Roman Šmucler, hlavní pořadatel Kongresu.

 

Bližší informace naleznete na www.kongres-esteticke-mediciny.cz/

 

VII. kongres estetické a laserové medicíny - 19.9.2020 | 19. 9. 2020

 

!!!POZOR ZMĚNA!!!

 

KONGRES JE PŘESUNUTÝ Z DŮVODU PANDEMIE COVID-19 NA ZÁŘÍ 2020!


Vážení účastníci,
po důsledném zvážení všech aspektů souvisejících s virusem COVID-19 se termín konání VII. Kongresu estetické a laserové medicíny 2020 přesouvá z původního termínu 29. 5. 2020 na 19. 9. 2020, O2 Universum, Českomoravská 2345/17, Praha 9 – Libeň.

 

Jak restartovat estetickou medicínu?

 

Hlavní sezónou estetické medicíny je jaro. To letos vyzmizíkovala, a s ním i náš jarní kongres, pandemie covidu. Vyvstala tím nová témata: Bezpečnost našeho oboru? Jaké protokoly používat od recepce po ordinaci? Ekonomika estetických praxí? Zajímavé bude také, s čím přijdou firmy. Novinky? Změny cen a strategie?  

 

Chceme proti minulým rokům program zahustit do menšího časového prostoru, mít více paralelních přednášek, větší výstavu firem a workshopy, kde si vše můžeme osahat a vyzkoušet. Kongres by měl být také svátkem estetické medicíny a všech souvisejících oborů s pořádnou party. Proto jsme pro místo konání zvolili nové a rozsáhlé kongresové centrum O2 Universum.

 

Ústředním tématem letošního ročníku jsou vrásky, klíčová „nemoc” našeho oboru. Co o nich fakticky víme?

Co opravdu funguje a jak? Podívejme se na problém ze všech úhlů souvisejících oborů.

Výplně a botulinumtoxin? Plastická chirurgie? Korektivní dermatologie? Stomatologie? Oftalmologie? ORL? Kdo s čím může přispět a co poradíte vlastní mámě?

 

Registrovat se můžete ZDE!

 

Moc se těšíme!

 

doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., a členové výboru

Společnost estetické a laserové medicíny ČLS JEP

předseda

 

Pozvánka na česko-slovenský kongres „Mezioborové přístupy k hojení ran“ | 28. 11. 2019

Pozvánka na XXV. vzdělávací symposium Společnosti estetické chirurgie | 7. 12. 2019

Vážené kolegyně, kolegové, milí přátelé.

 

Pravidelné setkání a zamyšlení hlavně nad estetickou chirurgií a medicínou vždy v první sobotu v prosinci je již dlouholetou tradicí a tvoří jakousi odbornou tečku za každým naším pracovním  a odborným rokem. Je to také jediný pravidelný kongres zaměřený na estetickou chirurgii, který je pořádán u nás pod záštitou IPVZ a naších odborných společností. Je také tradicí, že hlavním organizátorem byl vždy Doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc.

Nicméně i tady čas letí a poslední XXIV. ročník organizoval Honza Měšťák 1.12.2018 a poté předal štafetu dále. Jak Honza ve své pozvánce v roce 2018 předesílal, z mnohých stran zaznívalo přání v symposiu pokračovat i v dalších letech. Je nyní mou milou povinností oznámit, že jsme se s podporou ředitelství IPVZ a výboru Společnosti estetické chirurgie rozhodli v sympoziu pokračovat a zachovat jeho tradiční načasování i charakter.

V současném období velkého rozvoje na poli estetické chirurgie a medicíny považujeme za nesmírně důležité pokračovat v pravidelných vzdělávacích akcích v oblasti estetické chirurgie pořádaných plastickými chirurgy, kteří jsou historicky s tímto spektrem výkonů nejvíce spjati.

Dovolte mi tedy, abych Vás všechny srdečně pozval na nyní již XXV. vzdělávací symposium estetické a plastické chirurgie. Tento rok bude prvním rokem, kdy se sympozium stává oficiálním pravidelným kongresem Společnosti estetické chirurgie ČSL JEP.

 

Nosné programy sympozia se budou týkat tří důležitých a aktuálních oblastí naší práce v estetické a plastické chirurgii. Ke všem problematikám budou přizvání odborníci z příbuzných i zcela vzdálených oblastí, kteří nám nabídnou svůj pohled na danou problematiku. Ke všem oblastem bude také dostatečný prostor pro diskuzi.

První blok bude zaměřen na vybrané právní otázky estetické chirurgie – informované souhlasy, zodpovědnost za komplikace v estetické chirurgii, hlášení komplikací implantátů. Přizvaní odborníci – právníci, experti SUKL...

V druhém bloku bude zaměření na BIA-ALCL - aktuální informace, ale hlavně impakt na naši praxi v českých podmínkách. Možná si to neuvědomujeme, ale situace je hrozivá a může mít vážné odborné, právní i ekonomické konsekvence. Přizvaní odborníci – právníci, onkologové, hematologové, biochemici, radiologové, biofyzici, zástupci firem distribuující prsní implantáty...

Třetí blok bude tradičně zaměřen na mezioborovou spolupráci a  varia.

 

Věříme, že v záplavě nesčetných kurzů, kongresů, workshopů apod. pořádaných na  celém světě zachováte přízeň našemu domácímu symposiu. Jeho zachování, pravidelné pořádání i odbornou zdatnost považujeme za velmi důležité v době obrovského rozvoje na poli estetické medicíny a chirurgie. Estetická medicína a chirurgie se stále víc stává multioborovou a považujeme proto za správné a dobré, aby plasticko-chirurgické společnosti a  odborná veřejnost všeobecně nadále zaštiťovaly na tomto poli vzdělávání a udržování vědecké korektnosti i řemeslné zručnosti.

 

 

Těšíme se na Vás znovu v Praze v prosinci.

 

S upřímným pozdravem za organizační tým,

 

 

Martin Molitor                                                              

Přednosta kliniky plastické chirurgie 1.LFUK a NNB    

Vedoucí Subkatedry plastické chirurgie IPVZ      

                   

Vladimír Mařík

Předseda výboru

Společnost estetické chirurgie ČSL JEP

  

                                             

Datum:

7.12. 2019

 

Místo:

Kinosál Hotelu ILF, Budějovická 15, Praha 4

 

Odborná témata:

Právní otázky estetické chirurgie a medicíny

BIA ALCL

Varia

 

Předseda symposia:

MUDr. Martin Molitor, Ph.D., MBA

 

Vědecký a organizační výbor:

MUDr. Vladislav Mařík

Prof. MUDr. Andrej Sukop, Ph.D.

Doc. MUDr. Ondřej Měšťák, Ph.D.

Prim. MUDr. Petros Christodoulou

MUDr. Petr Šuk

MUDr. Veronika Hromádková

MUDr. Elbek Rashidov

 

Kontakt pro zasílání přednášek:

martin.molitor@bulovka.cz

 

Přihlášení na symposium, sekretariát:

Mgr. Chárová, IPVZ – ještě upřesníme

 

Pořádá:

Institut pro postgraduální vzdělávání ve zdravotnictví

Společnost estetické chirurgie ČSL JEP

  1. lékařská fakulta Karlovy univerzity
  2. lékařská fakulta Karlovy univerzity

VI. kongres Společnosti estetické a laserové medicíny letos na téma Tuková buňka | 31. 5. 2019

Společnost estetické a laserové medicíny ČLS JEP pořádá ve dnech 31.5.-1.6. 2019 v pražském Automotoklubu již VI. oborový kongres. Hlavním tématem je letos Tuková buňka, kterou specialisté nahlédnou z mnoha aspektů – redukce tuku, formování postavy invazivními i neinvazivními metodami, léčba celulitidy, přesouvání tuku z důvodů vyhlazení vrásek nebo zvětšení prsou apod. Vyhledávanou součástí programu je sekce právních přednášek věnovaná cenotvorbě a jejím regulacím v estetické medicíně.

 

Estetická medicína se neustále točí kolem liposukcí, lipomodelací, lipotransferů, lipostimulací, lipodystrofií a diet,“ říká k tématu Kongresu předseda pořádající Společnosti doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., a dodává, „ze všech úhlů pohledu se proto podíváme na tuk jako na náš nástroj, našeho nepřítele i součást našeho zdraví, a na to, co funguje a co ne.

 

Účastníci Kongresu budou mít letos mimořádnou příležitost vyslechnout mimo jiné tři přednášky Dr. Patricka Tonnarda z Belgie, plastického chirurga, autora techniky MACS-lift a mnoha dalších inovací v plastické chirurgii, nebo prof. MUDr. Štěpána Svačiny, DrSc., MBA, předsedy České lékařské společnosti J.E. P. Výsledky své práce přednesou hned v několika sekcích vedle doc. Šmuclera také MUDr. Kateřina Klauzová, MBA, či MUDr. Miroslav Krejča, PhD., doc. MUDr. Ondřej Měšťák, Ph.D., MUDr. Robert Zajíček, Ph.D., a mnoho dalších českých i zahraničních specialistů.

 

Součástí dvoudenního programu jsou vedle sedmi tematických sekcí také workshopy a kongres má charakter postgraduálního vzdělávání, je garantován Českou lékařskou společností JEP ve spolupráci s Českou lékařskou komorou a hodnocen kredity jako akce kontinuálního vzdělávání dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.

 

Program a další podrobnosti najdete na https://www.kongres-esteticke-mediciny.cz/

Pozvánka na VI. kongres estetické a laserové medicíny ČLSJEP 31.5.-1.6.2019 | 31. 5. 2019

Tuková buňka je to, oč tu běží!

Estetická medicína se točí kolem liposukcí, lipomodelací, lipotransferů, lipostimulací, lipodystrofií a diet. Ze všech úhlů pohledu se podíváme na tuk jako na náš nástroj, našeho nepřítele i součást našeho zdraví. Chirurgie, nechirurgická estetická medicína, diety, potravinové doplňky... Co funguje a co ne?

 

Estetickou medicínou obchází strašidlo cenových kontrol

Finanční úřady s odkazem na zákon kontrolují ceny mezi pacientem a lékařem, které jsou v běžné společnosti smluvní, ale u nás velmi komplikovaně regulované. Jak spočítat cenu? Jak si to obhájit před úřady?

 

Tato a mnoho další dalších témat nabídne Kongres Společnosti estetické a laserové medicíny. Chtěli jsme pro velký zájem do větších prostor, ale ze všech stran jsme se dozvídali, že všichni mají rádi Automotoclub. Tak neváhejte, míst je omezený počet a už loni nevybylo na všechny.

Těšíme se na viděnou!

 

Bližší informace naleznete ZDE!

 

Těšíme se na Vás!

 

Za výbor Společnosti estetické a laserové medicíny ČLSJEP

doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.

předseda

 

 

Vážíme si vašeho soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies, které jsou nutné k funkci webu. S Vaším souhlasem budeme používat další soubory cookies pro měření návštěvnosti, cílení reklamy a přizpůsobování obsahu podle toho, co Vás zajímá. Tento souhlas můžete vyjádřit kliknutím na tlačítko "SOUHLASÍM" a můžete jej kdykoli odvolat. Podrobnější informace o používaných cookies najdete na stránce „informace o cookies“.

POUZE NEZBYTNÉ COOKIES
SOUHLASÍM