Společnost estetické a laserové medicíny České lékařské společnosti JEP

Kongresy a školení společnosti

IX. kongres estetické a laserové medicíny | 24. 6. 2022

VIII. kongres estetické a laserové medicíny - 24.9.2021 | 24. 9. 2021

Estetika zažene covidové chmury

Tento rok nám náramně utekl, neboť kongres tu bude hned po několika měsících, tentokrát již v řádném a obvyklém termínu. Pevně doufám, že nám už nic nezabrání si vše užít odborně i společensky. Doba krizová přináší nové výzvy, jak ekonomicky obstát a tím se budeme ze všech stran zabývat. Chceme se nadále fokusovat na myšlenku, že pacient má být mladý nejenom na pohled ale i celkově. Na podzim se osvědčil nabitý jednodenní formát, tak se pokusíme stejnou „jízdu“ pro Vás připravit i tentokrát.

Moc se těšíme!

 

doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc. a členové výboru

Společnost estetické a laserové medicíny ČLS JEP
předseda

 

Webinář: Estetická medicína v éře COVID-19 | 5. 8. 2020

Společnost estetické a laserové medicíny J.E.P. Vás srdečně zve na webinář s předsedou SELM doc. MUDr. Romanem Šmuclerem, CSc.

 

- Černé scénáře odložme na jindy: situace COVID-19 ve stomatologii a estetické medicíně

- Srovnání situace v ČR a ve světě

- Jak chránit sebe a své pacienty?

- COVID-19 je tu a co bude pak?

 

Odkaz na záznam:

https://www.youtube.com/watch?v=mYQvQlJiuU0&feature=youtu.be

 

Jak restartovat estetickou medicínu? Společnost estetické a laserové medicíny pořádá VII. Kongres expertů pod záštitou ministra a primátora |

Společnost estetické a laserové medicíny ČLS J.E.P. pořádá v sobotu 19. 9. 2020 již po sedmé Kongres SELM, tentokrát v nových prostorách O2 Universum. Ústředním tématem letošního ročníku jsou vrásky, nový pohled na obor přinese také koronavirová zkušenost zúčastněných specialistů. Estetická medicína je významným exportním odvětvím České republiky a je na ní navázáno mnoho pracovních míst i v navazujících oborech - doprava, hotely, stravování.

Záštitu nad setkáním špiček tothoto odvětví medicíny z domova i ze zahraničí převzal ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib

 

Hlavní sezónou estetické medicíny je jaro. To letos vyzmizíkovala pandemie covidu,“ uvedl doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., předseda SELM, a dodal, „vyvstala tím nová témata jako bezpečnostní protokoly oborů, ekonomika estetických praxí a další. Kongres jsme zkrátka přesunuli a budeme se bavit o tom, jak naše obory restartovat.“

 

Hlavním tématem kongresu budou vrásky. Specialisté napříč obory estetické medicíny vyslechnou mj. přednášky o roli kmenových buněk a kyseliny hyaluronové v řešení stárnutí obličeje, proberou rizikové aspekty aplikace výplňových materiálů a představí další novinky v omlazování.

 

Mezi přednášejícími se představí v sekci plastické chirurgie mj. doc. Ondřej Měšťák, dr. Tomáš Ventruba, ze zahraničních hostů dr. Hervé Raspaldo (Švýcarsko), dr. Šrámeková a dr. Petrášová (Slovensko). Ze Slovenska přijedou také specialisté na rehabilitaci v čele s doc. Viliamem Knapem, který byl na loňském Kongresu SELM oceněn za nejlepší přednášku.

 

Velmi zajímavý bude právnický panel vedený doc. Romanem Šmuclerem, JUDr. Ondřejem Dostálem a Mgr. Jiřím Slavíkem. Odpoví na právní otázky, které si kladou lékaři ve svých praxích a představí novinky ministerských nařízení a paragrafů. Tradičně bohatá bude nabídka workshopů  a firemních prezentací.

 

Kongres bude již tradičně svátkem estetické medicíny a všech souvisejících oborů s pořádnou party, proto jsme pro místo konání zvolili nové a rozsáhlé kongresové centrum O2 Universum,“ shrnul v pozvánce doc. Roman Šmucler, hlavní pořadatel Kongresu.

 

Bližší informace naleznete na www.kongres-esteticke-mediciny.cz/

 

VII. kongres estetické a laserové medicíny - 19.9.2020 | 19. 9. 2020

 

!!!POZOR ZMĚNA!!!

 

KONGRES JE PŘESUNUTÝ Z DŮVODU PANDEMIE COVID-19 NA ZÁŘÍ 2020!


Vážení účastníci,
po důsledném zvážení všech aspektů souvisejících s virusem COVID-19 se termín konání VII. Kongresu estetické a laserové medicíny 2020 přesouvá z původního termínu 29. 5. 2020 na 19. 9. 2020, O2 Universum, Českomoravská 2345/17, Praha 9 – Libeň.

 

Jak restartovat estetickou medicínu?

 

Hlavní sezónou estetické medicíny je jaro. To letos vyzmizíkovala, a s ním i náš jarní kongres, pandemie covidu. Vyvstala tím nová témata: Bezpečnost našeho oboru? Jaké protokoly používat od recepce po ordinaci? Ekonomika estetických praxí? Zajímavé bude také, s čím přijdou firmy. Novinky? Změny cen a strategie?  

 

Chceme proti minulým rokům program zahustit do menšího časového prostoru, mít více paralelních přednášek, větší výstavu firem a workshopy, kde si vše můžeme osahat a vyzkoušet. Kongres by měl být také svátkem estetické medicíny a všech souvisejících oborů s pořádnou party. Proto jsme pro místo konání zvolili nové a rozsáhlé kongresové centrum O2 Universum.

 

Ústředním tématem letošního ročníku jsou vrásky, klíčová „nemoc” našeho oboru. Co o nich fakticky víme?

Co opravdu funguje a jak? Podívejme se na problém ze všech úhlů souvisejících oborů.

Výplně a botulinumtoxin? Plastická chirurgie? Korektivní dermatologie? Stomatologie? Oftalmologie? ORL? Kdo s čím může přispět a co poradíte vlastní mámě?

 

Registrovat se můžete ZDE!

 

Moc se těšíme!

 

doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., a členové výboru

Společnost estetické a laserové medicíny ČLS JEP

předseda

 

Pozvánka na česko-slovenský kongres „Mezioborové přístupy k hojení ran“ | 28. 11. 2019

Pozvánka na XXV. vzdělávací symposium Společnosti estetické chirurgie | 7. 12. 2019

Vážené kolegyně, kolegové, milí přátelé.

 

Pravidelné setkání a zamyšlení hlavně nad estetickou chirurgií a medicínou vždy v první sobotu v prosinci je již dlouholetou tradicí a tvoří jakousi odbornou tečku za každým naším pracovním  a odborným rokem. Je to také jediný pravidelný kongres zaměřený na estetickou chirurgii, který je pořádán u nás pod záštitou IPVZ a naších odborných společností. Je také tradicí, že hlavním organizátorem byl vždy Doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc.

Nicméně i tady čas letí a poslední XXIV. ročník organizoval Honza Měšťák 1.12.2018 a poté předal štafetu dále. Jak Honza ve své pozvánce v roce 2018 předesílal, z mnohých stran zaznívalo přání v symposiu pokračovat i v dalších letech. Je nyní mou milou povinností oznámit, že jsme se s podporou ředitelství IPVZ a výboru Společnosti estetické chirurgie rozhodli v sympoziu pokračovat a zachovat jeho tradiční načasování i charakter.

V současném období velkého rozvoje na poli estetické chirurgie a medicíny považujeme za nesmírně důležité pokračovat v pravidelných vzdělávacích akcích v oblasti estetické chirurgie pořádaných plastickými chirurgy, kteří jsou historicky s tímto spektrem výkonů nejvíce spjati.

Dovolte mi tedy, abych Vás všechny srdečně pozval na nyní již XXV. vzdělávací symposium estetické a plastické chirurgie. Tento rok bude prvním rokem, kdy se sympozium stává oficiálním pravidelným kongresem Společnosti estetické chirurgie ČSL JEP.

 

Nosné programy sympozia se budou týkat tří důležitých a aktuálních oblastí naší práce v estetické a plastické chirurgii. Ke všem problematikám budou přizvání odborníci z příbuzných i zcela vzdálených oblastí, kteří nám nabídnou svůj pohled na danou problematiku. Ke všem oblastem bude také dostatečný prostor pro diskuzi.

První blok bude zaměřen na vybrané právní otázky estetické chirurgie – informované souhlasy, zodpovědnost za komplikace v estetické chirurgii, hlášení komplikací implantátů. Přizvaní odborníci – právníci, experti SUKL...

V druhém bloku bude zaměření na BIA-ALCL - aktuální informace, ale hlavně impakt na naši praxi v českých podmínkách. Možná si to neuvědomujeme, ale situace je hrozivá a může mít vážné odborné, právní i ekonomické konsekvence. Přizvaní odborníci – právníci, onkologové, hematologové, biochemici, radiologové, biofyzici, zástupci firem distribuující prsní implantáty...

Třetí blok bude tradičně zaměřen na mezioborovou spolupráci a  varia.

 

Věříme, že v záplavě nesčetných kurzů, kongresů, workshopů apod. pořádaných na  celém světě zachováte přízeň našemu domácímu symposiu. Jeho zachování, pravidelné pořádání i odbornou zdatnost považujeme za velmi důležité v době obrovského rozvoje na poli estetické medicíny a chirurgie. Estetická medicína a chirurgie se stále víc stává multioborovou a považujeme proto za správné a dobré, aby plasticko-chirurgické společnosti a  odborná veřejnost všeobecně nadále zaštiťovaly na tomto poli vzdělávání a udržování vědecké korektnosti i řemeslné zručnosti.

 

 

Těšíme se na Vás znovu v Praze v prosinci.

 

S upřímným pozdravem za organizační tým,

 

 

Martin Molitor                                                              

Přednosta kliniky plastické chirurgie 1.LFUK a NNB    

Vedoucí Subkatedry plastické chirurgie IPVZ      

                   

Vladimír Mařík

Předseda výboru

Společnost estetické chirurgie ČSL JEP

  

                                             

Datum:

7.12. 2019

 

Místo:

Kinosál Hotelu ILF, Budějovická 15, Praha 4

 

Odborná témata:

Právní otázky estetické chirurgie a medicíny

BIA ALCL

Varia

 

Předseda symposia:

MUDr. Martin Molitor, Ph.D., MBA

 

Vědecký a organizační výbor:

MUDr. Vladislav Mařík

Prof. MUDr. Andrej Sukop, Ph.D.

Doc. MUDr. Ondřej Měšťák, Ph.D.

Prim. MUDr. Petros Christodoulou

MUDr. Petr Šuk

MUDr. Veronika Hromádková

MUDr. Elbek Rashidov

 

Kontakt pro zasílání přednášek:

martin.molitor@bulovka.cz

 

Přihlášení na symposium, sekretariát:

Mgr. Chárová, IPVZ – ještě upřesníme

 

Pořádá:

Institut pro postgraduální vzdělávání ve zdravotnictví

Společnost estetické chirurgie ČSL JEP

  1. lékařská fakulta Karlovy univerzity
  2. lékařská fakulta Karlovy univerzity

VI. kongres Společnosti estetické a laserové medicíny letos na téma Tuková buňka | 31. 5. 2019

Společnost estetické a laserové medicíny ČLS JEP pořádá ve dnech 31.5.-1.6. 2019 v pražském Automotoklubu již VI. oborový kongres. Hlavním tématem je letos Tuková buňka, kterou specialisté nahlédnou z mnoha aspektů – redukce tuku, formování postavy invazivními i neinvazivními metodami, léčba celulitidy, přesouvání tuku z důvodů vyhlazení vrásek nebo zvětšení prsou apod. Vyhledávanou součástí programu je sekce právních přednášek věnovaná cenotvorbě a jejím regulacím v estetické medicíně.

 

Estetická medicína se neustále točí kolem liposukcí, lipomodelací, lipotransferů, lipostimulací, lipodystrofií a diet,“ říká k tématu Kongresu předseda pořádající Společnosti doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., a dodává, „ze všech úhlů pohledu se proto podíváme na tuk jako na náš nástroj, našeho nepřítele i součást našeho zdraví, a na to, co funguje a co ne.

 

Účastníci Kongresu budou mít letos mimořádnou příležitost vyslechnout mimo jiné tři přednášky Dr. Patricka Tonnarda z Belgie, plastického chirurga, autora techniky MACS-lift a mnoha dalších inovací v plastické chirurgii, nebo prof. MUDr. Štěpána Svačiny, DrSc., MBA, předsedy České lékařské společnosti J.E. P. Výsledky své práce přednesou hned v několika sekcích vedle doc. Šmuclera také MUDr. Kateřina Klauzová, MBA, či MUDr. Miroslav Krejča, PhD., doc. MUDr. Ondřej Měšťák, Ph.D., MUDr. Robert Zajíček, Ph.D., a mnoho dalších českých i zahraničních specialistů.

 

Součástí dvoudenního programu jsou vedle sedmi tematických sekcí také workshopy a kongres má charakter postgraduálního vzdělávání, je garantován Českou lékařskou společností JEP ve spolupráci s Českou lékařskou komorou a hodnocen kredity jako akce kontinuálního vzdělávání dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.

 

Program a další podrobnosti najdete na https://www.kongres-esteticke-mediciny.cz/

Pozvánka na VI. kongres estetické a laserové medicíny ČLSJEP 31.5.-1.6.2019 | 31. 5. 2019

Tuková buňka je to, oč tu běží!

Estetická medicína se točí kolem liposukcí, lipomodelací, lipotransferů, lipostimulací, lipodystrofií a diet. Ze všech úhlů pohledu se podíváme na tuk jako na náš nástroj, našeho nepřítele i součást našeho zdraví. Chirurgie, nechirurgická estetická medicína, diety, potravinové doplňky... Co funguje a co ne?

 

Estetickou medicínou obchází strašidlo cenových kontrol

Finanční úřady s odkazem na zákon kontrolují ceny mezi pacientem a lékařem, které jsou v běžné společnosti smluvní, ale u nás velmi komplikovaně regulované. Jak spočítat cenu? Jak si to obhájit před úřady?

 

Tato a mnoho další dalších témat nabídne Kongres Společnosti estetické a laserové medicíny. Chtěli jsme pro velký zájem do větších prostor, ale ze všech stran jsme se dozvídali, že všichni mají rádi Automotoclub. Tak neváhejte, míst je omezený počet a už loni nevybylo na všechny.

Těšíme se na viděnou!

 

Bližší informace naleznete ZDE!

 

Těšíme se na Vás!

 

Za výbor Společnosti estetické a laserové medicíny ČLSJEP

doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.

předseda

 

 

Pozvánka na školení: Aplikace botulinumtoxinu - BASIC 21.11.2018 | 21. 11. 2018

Pro správný chod našeho webu spolecnost-esteticke-mediciny.cz ukládáme soubory cookies. Aby vše fungovalo, jak má, potřebujeme Váš souhlas s používáním cookies.