Společnost estetické a laserové medicíny České lékařské společnosti JEP

Novinky

25. NÁRODNÍ DERMATOLOGICKÝ KONGRES | 22. 11. 2019

22. - 23. 11. 2019

VI. kongres Společnosti estetické a laserové medicíny. Letos na téma Tuková buňka

Ve dnech 31.5.-1.6. 2019 se v pražském Automotoklubu konal již VI. oborový kongres. Hlavním tématem byla Tuková buňka, kterou specialisté nahlédli z mnoha aspektů - redukce tuku, formování postavy invazivními i neinvazivními metodami, léčba celulitidy, přesouvání tuku z důvodů vyhlazení vrásek nebo zvětšení prsou apod. Vyhledávanou součástí programu byla sekce právních přednášek věnovaná cenotvorbě a jejím regulacím v estetické medicíně.

Účastníci Kongresu měli mimořádnou příležitost vyslechnout mimo jiné tři přednášky Dr. Patricka Tonnarda z Belgie, plastického chirurga, autora techniky MACS-lift a mnoha dalších inovací v plastické chirurgii, nebo prof. MUDr. Štěpána Svačiny, DrSc., MBA, předsedy České lékařské společnosti J.E. P. Výsledky své práce přednesli hned v několika sekcích také naši lékaři - vedle doc. Šmuclera také MUDr. Kateřina Klauzová, MBA, či MUDr. Miroslav Krejča, PhD., z dalších pak doc. MUDr. Ondřej Měšťák, Ph.D., MUDr. Robert Zajíček, Ph.D., a mnoho jiných českých i zahraničních specialistů.

Poděkování za skvělou organizaci patří Lence Machové, která už v tuto chvíli připravuje Kongres 2020.

VI. kongres Společnosti estetické a laserové medicíny letos na téma Tuková buňka | 31. 5. 2019

Společnost estetické a laserové medicíny ČLS JEP pořádá ve dnech 31.5.-1.6. 2019 v pražském Automotoklubu již VI. oborový kongres. Hlavním tématem je letos Tuková buňka, kterou specialisté nahlédnou z mnoha aspektů – redukce tuku, formování postavy invazivními i neinvazivními metodami, léčba celulitidy, přesouvání tuku z důvodů vyhlazení vrásek nebo zvětšení prsou apod. Vyhledávanou součástí programu je sekce právních přednášek věnovaná cenotvorbě a jejím regulacím v estetické medicíně.

 

Estetická medicína se neustále točí kolem liposukcí, lipomodelací, lipotransferů, lipostimulací, lipodystrofií a diet,“ říká k tématu Kongresu předseda pořádající Společnosti doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., a dodává, „ze všech úhlů pohledu se proto podíváme na tuk jako na náš nástroj, našeho nepřítele i součást našeho zdraví, a na to, co funguje a co ne.

 

Účastníci Kongresu budou mít letos mimořádnou příležitost vyslechnout mimo jiné tři přednášky Dr. Patricka Tonnarda z Belgie, plastického chirurga, autora techniky MACS-lift a mnoha dalších inovací v plastické chirurgii, nebo prof. MUDr. Štěpána Svačiny, DrSc., MBA, předsedy České lékařské společnosti J.E. P. Výsledky své práce přednesou hned v několika sekcích vedle doc. Šmuclera také MUDr. Kateřina Klauzová, MBA, či MUDr. Miroslav Krejča, PhD., doc. MUDr. Ondřej Měšťák, Ph.D., MUDr. Robert Zajíček, Ph.D., a mnoho dalších českých i zahraničních specialistů.

 

Součástí dvoudenního programu jsou vedle sedmi tematických sekcí také workshopy a kongres má charakter postgraduálního vzdělávání, je garantován Českou lékařskou společností JEP ve spolupráci s Českou lékařskou komorou a hodnocen kredity jako akce kontinuálního vzdělávání dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.

 

Program a další podrobnosti najdete na https://www.kongres-esteticke-mediciny.cz/

Multioborový workshop "Laserová léčba jizev"

Česká společnost popáleninové medicíny a Společnost estetické a laserové medicíny pořádala 16. ledna 2019 workshop na téma „Moderní léčba jizev" za účasti Ludwika Branského, M.D., M.M.S., specialisty Shriners Hospital, Galveston, USA, nejvýznamnější kliniky zabývající se léčbou dětských popálenin.

Popáleniny patří k  nejzávažnějším úrazům, s jejichž jizevnatými následky se pacienti potýkají často celoživotně," říká MUDr. Robert Zajíček, PhD., přednosta Kliniky popálenin Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Praha a 3. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, která pořádala 16. 1. 2019 ve spolupráci s Českou společností popáleninové medicíny a Společností estetické a laserové medicíny workshop na téma „Moderní léčba jizev". Školiteli byli Ludwik Branski, M.D., M.M.S., MUDr. Hana Klosová, PhD. z Kliniky popáleninové medicíny a rekonstrukční chirurgie Fakultní nemocnice Ostrava a Oddělení plastické a estetické chirurgie FN Olomouc, a prim. MUDr. Miroslav Procházka člen výkonného výboru Společnosti estetické a laserové medicíny ČLS JEP. Workshop byl hodnocen kredity v systému celoživotního vzdělání ČLK a ČAS.


„Ludwik Branski má extenzivní zkušenosti s léčbou jizev pomoci laseru, které jsou v porovnání s evropskými pracovišti několikanásobné," říká o hostujícím přednášejícím dr. Robert Zajíček. Branského přednáška s názvem Laser therapy for burn scars: clinical practice and scientific evidence zazní vedle přednášky dr. Klosové Effective laser therapy of post-burn scars a přednášky prim. MUDr. Miroslava Procházky My 28 years of experience with laser scar therapy.


Součástí workshopu byl i křest publikace Roberta Zajíčka, Petera Gála a kol. Jizva nejen v popáleninové medicíně, která shromažďuje informace o posledních poznatcích v patogenezi jizevnatého hojení kůže a soustředí se na jizvy vzniklé po termickém úrazu a jejich odlišnosti od jizev po jiných inzultech.

Zobrazit více

PF 2019

Přejeme Vám vše nejlepší v roce 2019 a krásné prožití vánočních svátků!


Zobrazit více

Pozvánka na VI. kongres estetické a laserové medicíny ČLSJEP 31.5.-1.6.2019 | 31. 5. 2019

Tuková buňka je to, oč tu běží!

Estetická medicína se točí kolem liposukcí, lipomodelací, lipotransferů, lipostimulací, lipodystrofií a diet. Ze všech úhlů pohledu se podíváme na tuk jako na náš nástroj, našeho nepřítele i součást našeho zdraví. Chirurgie, nechirurgická estetická medicína, diety, potravinové doplňky... Co funguje a co ne?

 

Estetickou medicínou obchází strašidlo cenových kontrol

Finanční úřady s odkazem na zákon kontrolují ceny mezi pacientem a lékařem, které jsou v běžné společnosti smluvní, ale u nás velmi komplikovaně regulované. Jak spočítat cenu? Jak si to obhájit před úřady?

 

Tato a mnoho další dalších témat nabídne Kongres Společnosti estetické a laserové medicíny. Chtěli jsme pro velký zájem do větších prostor, ale ze všech stran jsme se dozvídali, že všichni mají rádi Automotoclub. Tak neváhejte, míst je omezený počet a už loni nevybylo na všechny.

Těšíme se na viděnou!

 

Bližší informace naleznete ZDE!

 

Těšíme se na Vás!

 

Za výbor Společnosti estetické a laserové medicíny ČLSJEP

doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.

předseda

 

 

Udělení ceny za nejlepší publikaci v časopise s IF v oblasti estetické medicíny

Cenu za nejlepší publikaci v časopise s IF uděluje výbor SELM na výroční konferenci SELM v červnu za publikace, které vyšly v předchozím roce.

Termín pro podání přihlášky je do konce února roku, kdy se konference koná. Výbor SELM vydá hodnocení do konce dubna tohoto roku.

Hodnocen bude přínos publikace pro obor estetické medicíny, výše IF časopisu a kvalita zpracování popsané studie.

Podmínkou je prezentace tématu na kongresu SELM.


Výše odměny: 20 000 CZKPřihlášky zasílejte na machova@asklepion.cz. 

Zobrazit více

Pozvánka na školení: Aplikace botulinumtoxinu - BASIC 21.11.2018 | 21. 11. 2018

Rezignace prof. Hercogové na funkci člena výboru

Dne 31.5.2018 rezignovala prof. Hercogová na funkci člena výboru Společnosti estetické a laserové medicíny. Výbor rezignaci přijal, náhradník se přijímat nebude. 

Pozvánka na školení: Aplikace botulinumtoxinu - BASIC 3. 10. 2018 | 3. 10. 2018

Pro správný chod našeho webu spolecnost-esteticke-mediciny.cz ukládáme soubory cookies. Aby vše fungovalo, jak má, potřebujeme Váš souhlas s používáním cookies.