Společnost estetické a laserové medicíny České lékařské společnosti JEP

Novinky

Příjemné prožití vánočních svátků

X. Kongres estetické a laserové medicíny | 23. 6. 2023

Zapište si do kalendáře výroční X. kongres estetické a laserové medicíny!
 
Témata X. ročníku jsou:
 
- Injectables
- Nové technologie
- Ekonomická krize
 
23.6.2023 se na vás opět těšíme v O2 universum
 
Výbor SELM
 
 

IX. kongres estetické a laserové medicíny za námi!

Chtěli bychom poděkovat všem účastníkům, partnerům a vystavovatelům za účast na IX. kongresu estetické a laserové medicíny 2022.

Kongresu se zúčastnilo téměř 200 účastníků, 21 vystavovatelů a z toho 7 partnerů. O nabitý program se postaralo 24 řečníků včetně 6 zahraničních. Kongres celkově navštívilo 84 % lékařů a 12 % zahraničních účastníků. Nejvíce návštěvníků pocházelo z Prahy, avšak nechybělo štědré zastoupení především lékařů a sester z Brna, Liberce, Kladna, Bratislavy nebo Košic. Již také známe termín jubilejního X. kongresu estetické a laserové medicíny! Zapište si do kalendáře termín 23. června 2023.
Budeme se těšit opět v O2 universu!

IX. kongres Společnosti estetické a laserové medicíny letos na téma Beauty of Colours

Společnost estetické a laserové medicíny ČLS JEP pořádá 24. 6. 2022 v pražském O2 Universum IX. oborový kongres. Hlavním tématem budou letos barvy v estetické medicíně, od tetování, až po jizvy. Nebude chybět blok plastické chirurgie, právní poradna a EXPO estetické medicíny.


„Mám radost, že se můžeme po pandemii opět setkat všichni osobně. Začíná nám léto, které hraje všemi barvami a ty budou také tématem letošního kongresu," říká k tématu Kongresu předseda pořádající Společnosti doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., a dodává: „Na barvy se podíváme ze všech úhlů pohledu estetické medicíny, ať už se jedná o tetování nebo jizvy. Těším se také na prezentaci firem a na novinky, které si pro nás připravily."


Kongres bude rozdělen do čtyř hlavních bloků. Ranní blok se bude věnovat jizvám, který uvede předseda Společnosti doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc, následovat budou dvě přednášky od doc. PhDr. Viliama Knapa, Ph.D. MHA, MPH. na téma laser a rebox terapie. Promluví i Dr. Katerina Gkouvi z Řecka na téma biostimulace. Druhý blok bude právní poradnou na téma pojištění odpovědnosti v estetické medicíně, kde budou diskutovat experti z oboru Mgr. Petr Bačovský a doc. JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., LLM.


Odpolední blok pak bude věnován tetování a jeho odstranění. Předsedat tématu bude MUDr. Kateřina Klauzová, MBA z Institutu Asklepion. Přednášet se bude o současných trendech, tetování rohovky, podíváme se na tetování z pohledu onkologa a představíme nejmodernější lasery na odstranění.


Podvečernímu bloku bude předsedat MUDr. Monika Kavková a bude se hovořit o trendech v estetické medicíně, miniinvazivních zákrocích a plastické gynekologii. Těšit se můžete i na přednášku o procedurách pro vylepšení obličeje od elitního světového prof. Sebastiana Cotofany, docenta anatomie na oddělení klinické anatomie na Mayo Clinic, Campus Rochester, MN v USA.


Součástí programu jsou vedle čtyř tematických sekcí také workshopy a kongres má charakter postgraduálního vzdělávání, je pořádán pod záštitouministra zdravotnictví ČRprof. MUDr. Vlastimila Válka, CSc., MBA, EBIR  a garantován Českou lékařskou společností JEP ve spolupráci s Českou lékařskou komorou a hodnocen kredity jako akce kontinuálního vzdělávání dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.


Program a další podrobnosti najdete na https://www.kongres-esteticke-mediciny.cz/

Zobrazit více

Cena za nejlepší publikaci v časopise s IF v oblasti estetické medicíny

Pravidla:

Cenu za nejlepší publikaci v časopise s IF uděluje výbor SELM na výročním kongrese SELM v červnu za publikace, které vyšly v předchozím roce.

Termín pro podání přihlášky je do konce dbřezna roku, kdy se kongres koná. Výbor SELM vydá hodnocení do konce dubna tohoto roku.

Hodnocen bude přínos publikace pro obor estetické medicíny, výše IF časopisu a kvalita zpracování popsané studie.

Žádoucí je prezentace tématu na kongresu SELM.

Výše odměny: 20 000 CZK

Finanční pomoc Ukrajině

Výbor Společnosti estetické a laserové medicíny ČLS JEP rozhodl o poskytnutí finanční pomoci občanům Ukrajiny ve výši 50 000,- Kč. Částka byla poukázána na účet Červeného kříže.

Za výbor SELM

doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.

Společnost estetické a laserové medicíny ČLS JEP

předseda

PF 2022

IX. kongres estetické a laserové medicíny | 24. 6. 2022

Vážení kolegové,

kongres SELM se vrací po covidu do svého původního termínu, kdy už máme čas se potkat, neb začíná léto! Doufejme, že bude barevné a barvy v estetické medicíně budou také jedním z hlavních témat. Speciálně se těším na blok věnovaný z mnoha různých úhlů tetování. Čeká Vás panel expertů, na němž probereme mj. nové guideliny pro léčení jizev, které také často bohužel hrají mnoha barvami. Už oblíbené prostředí O2 Universa bude hostit i velmi navštěvovaný blok plastické chirurgie. Samozřejmě nesmí chybět právní poradna, tentokrát na téma: jaké máme či nemáme závazky k pacientům, kdy a jak se s nimi můžeme rozejít. Samozřejmostí je EXPO estetické medicíny s prezentací toho nejzajímavějšího od firem.

Moc se těším opět na viděnou!

 

Za všechny organizátory

Doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.

Společnost estetické a laserové medicíny ČLS JEP

předseda

 

https://www.spolecnost-esteticke-mediciny.cz/upload/images/SELM2022_FCB_cover_851x315.jpg

VIII. Kongres estetické a laserové medicíny

Vážené kolegyně a kolegové,
rádi bychom vás pozvali na mimořádné odborné setkání pořádané ve spolupráci České společnosti protetické stomatologie (ČSPS) a Společnosti estetické a laserové medicíny ČLS JEP (SELM) v rámci VIII. kongresu SELM 24. 9. 2021 v O2 Universum v Praze 9 - Libni, Českomoravská 17. ČSPS a SELM mají ve svém portfoliu odborných medicínských i navazujících společenských témat více společných okruhů. Topograficky je to společná oblast hlavy a krku - jak v průběhu času a v souvislosti se stárnutím, tak i v rámci rehabilitace esteticko-funkčních poměrů maxilofaciální oblasti postižené vrozenými či získanými vadami nebo u pacientů s onkologickými diagnózami a v poúrazových stavech. Harmonický obličej a úsměv má z tohoto hlediska velký význam i v socio-ekonomické oblasti. ČSPS podporuje mezioborovou spolupráci, která v době sofistikovaných diagnostických i terapeutických postupů je stále aktuálnějším tématem.
Odborný program kongresu zahrnuje témata, která jsou blízká jak nám, stomatologům, tak i všeobecným lékařům - kolegům z oborů plastické chirurgie, estetické gynekologie, farmakologie, ortomolekulární medicíny, interny, výživy. Na programu budou i přednášky z oboru stomatologie i kulaté stoly expertů na téma „Jak přežít krizi" a „Rozhovor s právníkem". Estetická a celostní medicína bude probírána po celý den a věříme, že témata, která se nevešla do nabitého programu, budou rozvíjena v kuloárech a při společenském večeru.

Bližší informace naleznete zde:

Těšíme se na setkání s vámi.

Za ČSPS
Doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D
Předsedkyně společnosti

Za SELM
Doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.
Předseda společnosti

Zobrazit více

Výsledky voleb do výboru a revizní komise SELM ČLS JEP na volební období 2021-2025

Výsledky voleb do výboru Společnosti estetické a laserové medicíny:

doc. MUDr. Ondřej Měšťák, Ph.D.

doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.

MUDr. Kateřina Klauzová, MBA

prim. MUDr. Marta Moidlová

prim. MUDr. Dominika Diamantová, Ph.D.

prim. MUDr. Miroslav Procházka

MUDr. Eva Remlová, Ph.D., MBA

MUDr. Monika Kavková


Výsledky voleb do revizní komise Společnosti estetické a laserové medicíny:

doc. MUDr. Ladislav Horák, DrSc.

MUDr. Dagmar Frösslová

MUDr. Sabina Sellner, Ph.D.


Gratulujeme!

Zobrazit více

Vážíme si vašeho soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies, které jsou nutné k funkci webu. S Vaším souhlasem budeme používat další soubory cookies pro měření návštěvnosti, cílení reklamy a přizpůsobování obsahu podle toho, co Vás zajímá. Tento souhlas můžete vyjádřit kliknutím na tlačítko "SOUHLASÍM" a můžete jej kdykoli odvolat. Podrobnější informace o používaných cookies najdete na stránce „informace o cookies“.

POUZE NEZBYTNÉ COOKIES
SOUHLASÍM