Společnost estetické a laserové medicíny České lékařské společnosti JEP

Novinky

Doporučená ochrana před COVID-19 při laserových ošetřeních

Doporučená ochrana je dána Vyhláškou MZdr - respirátory FFP2 a brýle. Osobně doporučuji i štít, čepici a rukavice. Pro lékaře i eventuální asistenci.

S uctivým pozdravem

doc.MUDr. Roman Šmucler, CSc.

Předseda Společnosti pro estetickou a laserovou medicínu ČLS JEP


Zobrazit více

AKTUÁLNĚ: KONGRES SELM JE PŘESUNUTÝ Z DŮVODU PANDEMIE COVID-19 NA ZÁŘÍ 2020!

Vážení účastníci,

po důsledném zvážení všech aspektů souvisejících s virusem COVID-19 se termín konání VII. Kongresu estetické a laserové medicíny 2020 přesouvá z původního termínu 29. 5. 2020 na 19. 9. 2020, O2 Universum, Českomoravská 2345/17, Praha 9 - Libeň.

Děkujeme za pochopení


Výbor SELMZobrazit více

PF 2020

Překrásné Vánoce a hodně osobních i pracovních úspěchů v novém roce 2020 přeje

Výbor Společnosti estetické a laserové medicínyZobrazit více

25. NÁRODNÍ DERMATOLOGICKÝ KONGRES | 22. 11. 2019

22. - 23. 11. 2019

VII. kongres estetické a laserové medicíny - 19.9.2020 | 19. 9. 2020

 

!!!POZOR ZMĚNA!!!

 

KONGRES JE PŘESUNUTÝ Z DŮVODU PANDEMIE COVID-19 NA ZÁŘÍ 2020!


Vážení účastníci,
po důsledném zvážení všech aspektů souvisejících s virusem COVID-19 se termín konání VII. Kongresu estetické a laserové medicíny 2020 přesouvá z původního termínu 29. 5. 2020 na 19. 9. 2020, O2 Universum, Českomoravská 2345/17, Praha 9 – Libeň.

 

Pouštíme se do dobrodružství!

 

V Automotoklubu nám bylo dobře, ale nyní je třeba jít zase o kousek dál a zkusit něco nového. Reagujeme na vaše podněty. Chceme program zahustit do menšího časového prostoru, mít více paralelních sekcí, větší výstavu firem a workshopy, kde si vše můžeme osahat a vyzkoušet. Kongres by měl být také velkým svátkem estetické medicíny a všech souvisejících oborů s pořádnou party. Proto jsme pro místo konání zvolili nové a rozsáhlé kongresové centrum O2 Universum.

 

Ústředním tématem jsou vrásky, klíčová „nemoc” našeho oboru. Co o nich fakticky víme? Co opravdu funguje a jak? Podívejme se na problém ze všech úhlů souvisejících oborů. Výplně a botulinumtoxin? Plastická chirurgie? Korektivní dermatologie? Stomatologie? Oftalmologie? ORL? Kdo s čím může přispět a co poradíte vlastní mámě?

 

Moc se těšíme!

 

Registrujte se ZDE

 

doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., a členové výboru

Společnost estetické a laserové medicíny ČLS JEP

předseda

 

 

Pozvánka na česko-slovenský kongres „Mezioborové přístupy k hojení ran“ | 28. 11. 2019

Pozvánka na XXV. vzdělávací symposium Společnosti estetické chirurgie | 7. 12. 2019

Vážené kolegyně, kolegové, milí přátelé.

 

Pravidelné setkání a zamyšlení hlavně nad estetickou chirurgií a medicínou vždy v první sobotu v prosinci je již dlouholetou tradicí a tvoří jakousi odbornou tečku za každým naším pracovním  a odborným rokem. Je to také jediný pravidelný kongres zaměřený na estetickou chirurgii, který je pořádán u nás pod záštitou IPVZ a naších odborných společností. Je také tradicí, že hlavním organizátorem byl vždy Doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc.

Nicméně i tady čas letí a poslední XXIV. ročník organizoval Honza Měšťák 1.12.2018 a poté předal štafetu dále. Jak Honza ve své pozvánce v roce 2018 předesílal, z mnohých stran zaznívalo přání v symposiu pokračovat i v dalších letech. Je nyní mou milou povinností oznámit, že jsme se s podporou ředitelství IPVZ a výboru Společnosti estetické chirurgie rozhodli v sympoziu pokračovat a zachovat jeho tradiční načasování i charakter.

V současném období velkého rozvoje na poli estetické chirurgie a medicíny považujeme za nesmírně důležité pokračovat v pravidelných vzdělávacích akcích v oblasti estetické chirurgie pořádaných plastickými chirurgy, kteří jsou historicky s tímto spektrem výkonů nejvíce spjati.

Dovolte mi tedy, abych Vás všechny srdečně pozval na nyní již XXV. vzdělávací symposium estetické a plastické chirurgie. Tento rok bude prvním rokem, kdy se sympozium stává oficiálním pravidelným kongresem Společnosti estetické chirurgie ČSL JEP.

 

Nosné programy sympozia se budou týkat tří důležitých a aktuálních oblastí naší práce v estetické a plastické chirurgii. Ke všem problematikám budou přizvání odborníci z příbuzných i zcela vzdálených oblastí, kteří nám nabídnou svůj pohled na danou problematiku. Ke všem oblastem bude také dostatečný prostor pro diskuzi.

První blok bude zaměřen na vybrané právní otázky estetické chirurgie – informované souhlasy, zodpovědnost za komplikace v estetické chirurgii, hlášení komplikací implantátů. Přizvaní odborníci – právníci, experti SUKL...

V druhém bloku bude zaměření na BIA-ALCL - aktuální informace, ale hlavně impakt na naši praxi v českých podmínkách. Možná si to neuvědomujeme, ale situace je hrozivá a může mít vážné odborné, právní i ekonomické konsekvence. Přizvaní odborníci – právníci, onkologové, hematologové, biochemici, radiologové, biofyzici, zástupci firem distribuující prsní implantáty...

Třetí blok bude tradičně zaměřen na mezioborovou spolupráci a  varia.

 

Věříme, že v záplavě nesčetných kurzů, kongresů, workshopů apod. pořádaných na  celém světě zachováte přízeň našemu domácímu symposiu. Jeho zachování, pravidelné pořádání i odbornou zdatnost považujeme za velmi důležité v době obrovského rozvoje na poli estetické medicíny a chirurgie. Estetická medicína a chirurgie se stále víc stává multioborovou a považujeme proto za správné a dobré, aby plasticko-chirurgické společnosti a  odborná veřejnost všeobecně nadále zaštiťovaly na tomto poli vzdělávání a udržování vědecké korektnosti i řemeslné zručnosti.

 

 

Těšíme se na Vás znovu v Praze v prosinci.

 

S upřímným pozdravem za organizační tým,

 

 

Martin Molitor                                                              

Přednosta kliniky plastické chirurgie 1.LFUK a NNB    

Vedoucí Subkatedry plastické chirurgie IPVZ      

                   

Vladimír Mařík

Předseda výboru

Společnost estetické chirurgie ČSL JEP

  

                                             

Datum:

7.12. 2019

 

Místo:

Kinosál Hotelu ILF, Budějovická 15, Praha 4

 

Odborná témata:

Právní otázky estetické chirurgie a medicíny

BIA ALCL

Varia

 

Předseda symposia:

MUDr. Martin Molitor, Ph.D., MBA

 

Vědecký a organizační výbor:

MUDr. Vladislav Mařík

Prof. MUDr. Andrej Sukop, Ph.D.

Doc. MUDr. Ondřej Měšťák, Ph.D.

Prim. MUDr. Petros Christodoulou

MUDr. Petr Šuk

MUDr. Veronika Hromádková

MUDr. Elbek Rashidov

 

Kontakt pro zasílání přednášek:

martin.molitor@bulovka.cz

 

Přihlášení na symposium, sekretariát:

Mgr. Chárová, IPVZ – ještě upřesníme

 

Pořádá:

Institut pro postgraduální vzdělávání ve zdravotnictví

Společnost estetické chirurgie ČSL JEP

  1. lékařská fakulta Karlovy univerzity
  2. lékařská fakulta Karlovy univerzity

VI. kongres Společnosti estetické a laserové medicíny. Letos na téma Tuková buňka

Ve dnech 31.5.-1.6. 2019 se v pražském Automotoklubu konal již VI. oborový kongres. Hlavním tématem byla Tuková buňka, kterou specialisté nahlédli z mnoha aspektů - redukce tuku, formování postavy invazivními i neinvazivními metodami, léčba celulitidy, přesouvání tuku z důvodů vyhlazení vrásek nebo zvětšení prsou apod. Vyhledávanou součástí programu byla sekce právních přednášek věnovaná cenotvorbě a jejím regulacím v estetické medicíně.

Účastníci Kongresu měli mimořádnou příležitost vyslechnout mimo jiné tři přednášky Dr. Patricka Tonnarda z Belgie, plastického chirurga, autora techniky MACS-lift a mnoha dalších inovací v plastické chirurgii, nebo prof. MUDr. Štěpána Svačiny, DrSc., MBA, předsedy České lékařské společnosti J.E. P. Výsledky své práce přednesli hned v několika sekcích také naši lékaři - vedle doc. Šmuclera také MUDr. Kateřina Klauzová, MBA, či MUDr. Miroslav Krejča, PhD., z dalších pak doc. MUDr. Ondřej Měšťák, Ph.D., MUDr. Robert Zajíček, Ph.D., a mnoho jiných českých i zahraničních specialistů.

Poděkování za skvělou organizaci patří Lence Machové, která už v tuto chvíli připravuje Kongres 2020.

VI. kongres Společnosti estetické a laserové medicíny letos na téma Tuková buňka | 31. 5. 2019

Společnost estetické a laserové medicíny ČLS JEP pořádá ve dnech 31.5.-1.6. 2019 v pražském Automotoklubu již VI. oborový kongres. Hlavním tématem je letos Tuková buňka, kterou specialisté nahlédnou z mnoha aspektů – redukce tuku, formování postavy invazivními i neinvazivními metodami, léčba celulitidy, přesouvání tuku z důvodů vyhlazení vrásek nebo zvětšení prsou apod. Vyhledávanou součástí programu je sekce právních přednášek věnovaná cenotvorbě a jejím regulacím v estetické medicíně.

 

Estetická medicína se neustále točí kolem liposukcí, lipomodelací, lipotransferů, lipostimulací, lipodystrofií a diet,“ říká k tématu Kongresu předseda pořádající Společnosti doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., a dodává, „ze všech úhlů pohledu se proto podíváme na tuk jako na náš nástroj, našeho nepřítele i součást našeho zdraví, a na to, co funguje a co ne.

 

Účastníci Kongresu budou mít letos mimořádnou příležitost vyslechnout mimo jiné tři přednášky Dr. Patricka Tonnarda z Belgie, plastického chirurga, autora techniky MACS-lift a mnoha dalších inovací v plastické chirurgii, nebo prof. MUDr. Štěpána Svačiny, DrSc., MBA, předsedy České lékařské společnosti J.E. P. Výsledky své práce přednesou hned v několika sekcích vedle doc. Šmuclera také MUDr. Kateřina Klauzová, MBA, či MUDr. Miroslav Krejča, PhD., doc. MUDr. Ondřej Měšťák, Ph.D., MUDr. Robert Zajíček, Ph.D., a mnoho dalších českých i zahraničních specialistů.

 

Součástí dvoudenního programu jsou vedle sedmi tematických sekcí také workshopy a kongres má charakter postgraduálního vzdělávání, je garantován Českou lékařskou společností JEP ve spolupráci s Českou lékařskou komorou a hodnocen kredity jako akce kontinuálního vzdělávání dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.

 

Program a další podrobnosti najdete na https://www.kongres-esteticke-mediciny.cz/

Multioborový workshop "Laserová léčba jizev"

Česká společnost popáleninové medicíny a Společnost estetické a laserové medicíny pořádala 16. ledna 2019 workshop na téma „Moderní léčba jizev" za účasti Ludwika Branského, M.D., M.M.S., specialisty Shriners Hospital, Galveston, USA, nejvýznamnější kliniky zabývající se léčbou dětských popálenin.

Popáleniny patří k  nejzávažnějším úrazům, s jejichž jizevnatými následky se pacienti potýkají často celoživotně," říká MUDr. Robert Zajíček, PhD., přednosta Kliniky popálenin Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Praha a 3. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, která pořádala 16. 1. 2019 ve spolupráci s Českou společností popáleninové medicíny a Společností estetické a laserové medicíny workshop na téma „Moderní léčba jizev". Školiteli byli Ludwik Branski, M.D., M.M.S., MUDr. Hana Klosová, PhD. z Kliniky popáleninové medicíny a rekonstrukční chirurgie Fakultní nemocnice Ostrava a Oddělení plastické a estetické chirurgie FN Olomouc, a prim. MUDr. Miroslav Procházka člen výkonného výboru Společnosti estetické a laserové medicíny ČLS JEP. Workshop byl hodnocen kredity v systému celoživotního vzdělání ČLK a ČAS.


„Ludwik Branski má extenzivní zkušenosti s léčbou jizev pomoci laseru, které jsou v porovnání s evropskými pracovišti několikanásobné," říká o hostujícím přednášejícím dr. Robert Zajíček. Branského přednáška s názvem Laser therapy for burn scars: clinical practice and scientific evidence zazní vedle přednášky dr. Klosové Effective laser therapy of post-burn scars a přednášky prim. MUDr. Miroslava Procházky My 28 years of experience with laser scar therapy.


Součástí workshopu byl i křest publikace Roberta Zajíčka, Petera Gála a kol. Jizva nejen v popáleninové medicíně, která shromažďuje informace o posledních poznatcích v patogenezi jizevnatého hojení kůže a soustředí se na jizvy vzniklé po termickém úrazu a jejich odlišnosti od jizev po jiných inzultech.

Zobrazit více
Pro správný chod našeho webu spolecnost-esteticke-mediciny.cz ukládáme soubory cookies. Aby vše fungovalo, jak má, potřebujeme Váš souhlas s používáním cookies.