Společnost estetické a laserové medicíny České lékařské společnosti JEP

O nás

Společnost estetické a laserové medicíny ČLS JEP (org. Č. 90)

Society for aesthetic and laser medicine of the Czech Medical Association of JEP

dříve Společnost pro využití laserů v medicíně ČLS JEP

Společnost vznikla v roce 1993 z iniciativy MUDr. Bedřicha Kratochvíla, CSc.; prof. MUDr. Jana Betky, DrSc. a doc. MUDr. Ladislava Horáka, DrSc. pod názvem Společnost pro využití laserů v medicíně. Cílem společnosti byla podpora a další rozvoj laserových technologií v medicínské praxi. Po určitém období konsolidace a vzniku orgánu společnosti byla společnost v roce 1994 přijata do České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Mezi zakladatele české laserové medicíny patřili ještě v době před vznikem Společnosti prof. MUDr. J. Betka, DrSc., který se zabýval a dále intenzivně zabývá využitím výkonných laserů v ORL, dnes již bohužel nežijící doc. MUDr. J. Náprstek, CSc., známý v zahraničí svými pracemi o využití laseru v cévní chirurgii a kardiochirurgii. Solidní teoretické základy, které předznamenaly rozvoj biostimulačních laserů, položil v 80. letech prof. MUDr. Jiří Hubáček, DrSc. Velkou pomocí byla vysoká úroveň základní vědy a fyzikálního inženýrství na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze a na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské Českého vysokého učení technického v Praze. První rubínový phaser na světě byl sestrojen Theodorem Maimanem v roce 1960, český v roce 1964. Pracovala na něm od roku 1963 skupina vedená profesory Karlem Hamalem a Václavem Sochorem. Následoval dnes již více než padesátiletý intenzivní vývoj, který umožnil řadu konstrukcí laserů pro medicínu (MEDICALAS FJFI, OFTALAS FJFI, DERMALAS FJFI, ANGIOLAS FJFI a DENTALAS FJFI) v době, kdy byla československá věda izolovaná od vývoje na Západě.

Po společenských změnách v roce 1989 se otevřely nové vědecké i technické možnosti, které vedly jednak k pokračování vývoje a výroby laserů v ČR, ale i k nákupu řady technologií ze zahraničí, které vedly jednak k rozvoji biostimulační laseroterapie a dále k aplikacím vysoce výkonných laserů v medicíně. Řada oborů by bez laserů dnes už vůbec nemohla existovat - typicky oftalmologie a dermatovenerologie.

V té době vykonával funkci předsedy Společnosti doc. MUDr. Ladislav Horák, DrSc. Vědeckými sekretáři byli MUDr. Bedřich Kratochvíl, CSc; doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc. a MUDr. Marta Moidlová. Velice aktivní byla sekce laserové estetické chirurgie vedená prof. MUDr. P. Brychtou, CSc., který byl vůdčí osobností několika kongresů pořádaných v Brně se silnou mezinárodní účastí.

V roce 2013 se předsedou společnosti stal doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc. a vědeckým sekretářem prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc., MHA. Společnost změnila název na Společnost estetické a laserové medicíny ČLSJEP, čímž rozšířila svoje působení a zároveň reagovala na fakt, že v řadě oborů se lasery staly natolik etablovanou technologií, že se již vyvíjejí zcela pod jednotlivými odbornostmi. Zároveň se velká většina uživatelů zabývá právě estetickou medicínou, nemluvě o velkém množství specialistů na biostimulační (fotobiologickou) medicínu, kde je vůdčí osobností MUDr. Miroslav Procházka.

V současné době se Společnost zabývá organizací krátkodobých školení a školicích kurzů, které seznamují lékaře s laserovými technologiemi v jednotlivých medicínských oborech. Pravidelně pořádá multioborový výroční kongres pokrývající dění v minulém roce.

V současné době Společnost sdružuje 229 členů ze všech medicínských oborů, ale i řadu techniků, kteří se zabývají rozvojem laserových technologií v medicíně. Od roku 1998 působí při Společnosti sekce laserové estetické chirurgie.

Předseda: doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.
Univerzita Karlova Praha
Asklepion, Praha

Vědecký sekretář: prof. MUDr. Jana Hercogová, CSC., MHA
Dermatovenerologická klinika 2.LF UK - FNB

Seznam členů je dostupný ke stažení zde.


Počet členů společnosti: 229

Členové výboru společnosti

předseda:
doc. MUDr. Roman Šmucler, Csc.
ASKLEPION - Klinika a institut estetické medicíny
e-mail: smucler@asklepion.cz

vědecký sekretář:
doc. MUDr. Ondřej Měšťák, Ph.D.
Klinika Esthé
e-mail: mestak@gmail.com

místopředseda:
prim. MUDr. Miroslav Procházka
RHB odd Jarov
e-mail: tusita@atlas.cz

prim. MUDr. Marta Moidlová
Klinika Laser Plastic
e-mail: moidlova@moidlova.cz

MUDr. Eva Remlová, Ph.D., MBA
AVE LASER CENTRUM s.r.o.
e-mail: evareml@centrum.cz

prim. MUDr. Dominika Diamantová, Ph.D.
Kožní odd. - Vojenská nemocnice
e-mail: dominikadiamantova@seznam.cz

Revizní komise

předseda:
doc. MUDr. Ladislav Horák, DrSc.
ředitel Oblastní nemocnice, a.s.
e-mail: ladislav.horak@onmb.cz

členové RK:
MUDr. Dagmar Frösslová
ILF, Subkatedra koretiv.dermatol. + Soukromá kožní ordinace
e-mail: frosslova.dagmar@seznam.cz

MUDr. Sabina Sellner Švestková, Ph.D.
Medicom Clinic
e-mail: sabina.svestkova@gmail.com

Zasedání výboru společnosti:

1. 6. 2018

Zápis z jednání výboru Společnosti estetické a laserové medicíny ČLS JEP

Stáhnout zápis

12. 2. 2018

Zápis z jednání výboru Společnosti estetické a laserové medicíny ČLS JEP

Stáhnout zápis

4. 12. 2017

Zápis z jednání výboru Společnosti estetické a laserové medicíny ČLS JEP

Stáhnout zápis

25. 9. 2017

Zápis z jednání výboru Společnosti estetické a laserové medicíny ČLS JEP

Stáhnout zápis

2. 6. 2017

Zápis z jednání výboru Společnosti estetické a laserové medicíny ČLS JEP

Stáhnout zápis

20. 3. 2017

Zápis z jednání výboru Společnosti estetické a laserové medicíny ČLS JEP

Stáhnout zápis

21. 11. 2016

Zápis z jednání výboru Společnosti estetické a laserové medicíny ČLS JEP

Stáhnout zápis

3. 6. 2016

Zápis z jednání výboru Společnosti estetické a laserové medicíny ČLS JEP

Stáhnout zápis

4. 6. 2015

Zápis z jednání výboru Společnosti estetické a laserové medicíny ČLS JEP

Stáhnout zápis

1. 12. 2014

Zápis z jednání výboru Společnosti estetické a laserové medicíny ČLS JEP

Kooptace MUDr. Měšťáka do výboru společnosti SELM, kongres estetické a laserové medicíny 2015, návrhy na školení, posouzení zaslaných stížností v oblasti reklamy a konkurence, informace  o stavu evropské normalizace v oboru, rozpočet na rok 2015, evidence nově zaregistrovaných členů, příprava technického guidelines pro aplikaci BTX.

Stáhnout zápis

22. 8. 2018

Historie vývoje laserů pro medicínu v ČR

Stáhnout dokument

6. 6. 2018

GDPR v ordinaci estetické medicíny - úvodní text

Stáhnout dokument

6. 6. 2018

GDPR v ordinaci - Tabulková část

Stáhnout dokument

6. 6. 2018

GDPR v ordinaci - Tabulková část (výklad)

Stáhnout dokument

6. 6. 2018

Popis modelové ordinace

Stáhnout dokument

6. 6. 2018

Směrnice upravující obvyklá technicko-organizační opatření

Stáhnout dokument

6. 6. 2018

Právní rozbory

Stáhnout dokument

6. 6. 2018

Vzorová informace o zpracování osobních údajů

Stáhnout dokument

6. 6. 2018

Vzorový souhlas se zpracováním osobních údajů

Stáhnout dokument

6. 6. 2018

Vzorová smlouva o zpracování osobních údajů

Stáhnout dokument

6. 6. 2018

Vzorový záznam o proškolení

Stáhnout dokument

6. 6. 2018

Vzorová dokumentace případů porušení zabezpečení a vzorové ohlášení porušení zabezpečení

Stáhnout dokument

Kontaktní osoba:

Lenka Machová, DiS
machova@asklepion.cz
+420 724 391 448, +420 234 716 503


Pro informace týkající se členských příspěvků, oznámení změny v členství, změny adresy, jména, atd. kontaktujte kancelář Centrální evidence členů ČLS JEP.

Centrální evidence členů ČLS JEP, z.s.
Marcela Havlíková
Tel.: 224 26 62 26
Mob.: 778 47 10 07
E-mail: cle@cls.cz
Pro správný chod našeho webu spolecnost-esteticke-mediciny.cz ukládáme soubory cookies. Aby vše fungovalo, jak má, potřebujeme Váš souhlas s používáním cookies.